Đăng nhập/ Đăng ký dành cho khách Sỉ Đại lý

Sau khi đăng nhập thành công bạn sẽ nhìn thấy được mức giá dành cho khách Sỉ/ Đại lý. Vui lòng tham khảo thêm Chính sách sỉ đại lý để hiểu rõ chính sách mới nhất của chúng tôi.